תפסת את אשתך בוגדת בך עם גבר אחר?

מומלץ לפעול על פי ההנחיות הבאות :

היוועץ בדחיפות עם עורך דין המומחה בדיני משפחה על מנת לכלכל צעדיך בתבונה. לפנייה דחופה זו חשיבות רבה ואף מכרעת בכל ניהול התיק ובניית האסטרטגיה המשפטית המתאימה לך לשם הגעה לתוצאות הרצויות.

עורך דין מיומן ומקצועי יידע להפנות אותך לחוקר פרטי אשר יבצע מעקבים אחר האישה ויביא בפניך נתונים מהימנים וראיות מתאימות.

היה עירני לטלפונים בשעות לא רגילות, תכתובות בדואר האלקטרוני וכן תכתובות sms.

באם אינך רואה סיכוי לשלום בית ומבחינתך "העניין סגור" והחלטת כי ברצונך לסיים את הנישואין פעל בדחיפות להגשת תביעות בערכאה הנוחה לך בהתאם לנסיבות הספציפיות של המקרה שלך ובהתאם לאסטרטגיה שגיבשת עם עוה"ד תוך הסתכלות על התמונה הרחבה הכוללת את כל העניינים הקשורים בגירושין לרבות ענייני רכוש; מזונות; החזקת קטינים וכיוצ"ב .

על רקע מרוץ הסמכויות (ר' הפרק העוסק במרוץ הסמכויות) יש חשיבות מכרעת לפעולה מיידית !