תפסת את אשתך בוגדת בך עם גבר אחר?

מומלץ לפעול על פי ההנחיות הבאות :

  1. היוועץ עם עורך דין המומחה בדיני משפחה על מנת לכלכל צעדיך בתבונה. לפנייה זו חשיבות רבה ואף מכרעת בכל ניהול התיק ובניית האסטרטגיה המשפטית המתאימה לך לשם הגעה לתוצאות הרצויות.
  2. עורך דין מיומן ומקצועי יפנה אותך לחוקר פרטי, שיבצע מעקבים אחר האישה ויביא בפניך נתונים מהימנים.
  3. היה עירני לטלפונים בשעות לא רגילות, תכתובות בדואר האלקטרוני וכן תכתובות sms.
  4. באם אינך רואה סיכוי לשלום בית ומבחינתך "העניין סגור" והחלטת כי ברצונך לסיים את הנישואין, פעל בדחיפות להגשת בקשה ליישוב סכסוך בהתאם לנסיבות הספציפיות של המקרה ובהתאם לאסטרטגיה שגיבשת עם עורך הדין שלך, תוך הסתכלות על התמונה הרחבה הכוללת את כל העניינים הקשורים בגירושין לרבות ענייני רכוש; מזונות; החזקת קטינים וכיוצ"ב .
  5. על רקע מרוץ הסמכויות (ר' הפרק העוסק במרוץ הסמכויות), יש חשיבות מכרעת לפעולה מיידית !