שיתוף ספציפי

בהתאם להלכת ה"שיתוף הספציפי" ניתן להכליל במסת הנכסים המשותפים נכס "חיצוני" שנרכש על ידי אחד מבני הזוג טרם הנישואין ו/או נכס שהתקבל במתנה לפני ו/או אחרי הנישואין אשר בדרך כלל אינו מהנכסים ברי האיזון.

כך לדוגמא נקבע בפסיקה, כי קמות לבן זוג במרוצת השנים זכויות בדירת מגורים שנרכשה ונרשמה על שם בן הזוג האחר בטרם הנישואין ובה התגוררו בני הזוג במשך כל שנות נישואיהם.

נפסק, כי לשם הכרה בשיתוף ספציפי בדירת המגורים שהובאה לנישואין על ידי אחד מבני הזוג – יש להוכיח מעבר לקיומם של חיי נישואין משותפים, קיומו של "דבר מה נוסף" שיעיד על כוונת שיתוף בנכס הנ"ל. כוונת שיתוף ספציפית בנכס "חיצוני" יכולה להתבטא גם בהבטחות ובמצגים אובייקטיבים שעשויים להביא להסתמכות מצד בן הזוג הלא רשום ולהקים טענת מניעות לבן הזוג הרשום. בפסיקה נקבע, כי יש להקל במשקלו של אותו "דבר מה נוסף" הנדרש להוכחת כוונת שיתוף ספציפי לגבי דירת המגורים לעומת נכסים אחרים.

לפיכך, לצורך הגנה על נכס חיצוני מומלץ לערוך הסכם ממון ולהסתייע בעו"ד בעניין זה, בכדי לקבל הגנה מירבית על כל זכות שבן הזוג אינו זכאי לה.

מנגד, על מנת לטעון לשיתוף ספציפי לנכס הרשום על שם בן הזוג, יש לפנות לייעוץ משפטי מתאים על מנת להמחיש ולהדגיש את מירב הזיקות לאותו נכס. .