נישאתם בקפריסין האם עליכם להתגרש בבית הדין הרבני?

ברוב המקרים, בטרם נישואין בשנית, ידרוש בית הדין הרבני כי יתבצע הליך של "גט לחומרא" שכן למרות שעל פי הדין העברי נישואין בין יהודים תושבי הארץ ואזרחיה ייערכו כדת משה וישראל, קיים ספק שמא הנישואין תפסו ובני הזוג נחשבים נשואים גם על פי הדין העברי, ועל מנת למנוע תוצאות קשות כגון ביגמיה וממזרות, מתבצע הליך "גט לחומרא".
יצויין, כי גם במקרה של נישואין שניים שיהיו בעלי אופי אזרחי (ולא דתי), ברוב המקרים יש לעבור הליך של "גט לחומרא" בבית הדין הרבני לשם התרת הנישואין.