נישאתם בקפריסין האם עליכם להתגרש בבית הדין הרבני?

ברוב המקרים, בטרם נישואין בשנית, ידרוש בית הדין הרבני כי יתבצע הליך של "גט לחומרא" שכן למרות שעל פי הדין העברי נישואין בין יהודים תושבי הארץ ואזרחיה ייערכו כדת משה וישראל, קיים ספק שמא הנישואין האזרחיים תפסו מבחינה הלכתית ובני הזוג נחשבים נשואים גם על פי הדין העברי, ועל מנת למנוע תוצאות קשות כגון ביגמיה וממזרות, מתבצע הליך  שנקרא "גט לחומרא". יצוין, כי גם במקרה של נישואין שניים שיהיו בעלי אופי אזרחי (ולא דתי), ברוב המקרים יש לעבור הליך של "גט לחומרא" בבית הדין הרבני לשם התרת הנישואין.

עוד יצוין כי בני זוג שנישאו בנישואין אזרחיים מחוץ לכותלי מדינת ישראל ושניהם יהודים, חייבים בכל החיובים על פי ההלכה היהודית והאישה תהא זכאית למזונות (ר' נישאתם בקפריסין. האת את זכאית למזונות).

בני זוג מאותו מין שנישאו בנישואים אזרחיים מחוץ לישראל ורוצים להיפרד יפנו לבית משפט לענייני משפחה.