מסמך הבעת רצון

הורהו של קטין (מתחת לגיל 18 שנים) או אפוטרופוס על קרוב משפחה רשאי לציין במסמך "הבעת רצון" את זהותו של מי שהוא מבקש כי ימונה לילדו או לקרובו כאפוטרופוס, אם הוא יחדל להיות מסוגל לדאוג לילדו או לקרובו (לו הוא משמש כאפוטרופוס) ולקבל החלטות לגביו.

מסמך הבעת רצון מתייחס למתרחש בחייו של אדם בעוד שצוואה (שגם בה אדם רשאי לציין כאמור) מתייחסת למתרחש לאחר פטירתו של אדם. מסמך הבעת רצון רלוונטי לדוגמא במקרה בו אדם חדל להיות כשיר, חו"ח לדוגמא מחמת מחלת נפש ו/או תאונה.

מומלץ לערוך מסמך זה במיוחד כשמדובר בהורה יחידני. שכן, בתא משפחתי עם שני הורים כשירים, אם הורה אחד מאבד מכשירותו, ההורה השני ממילא האפוטרופוס הטבעי של הילד.