מסמך הבעת רצון – הליך משפטי הנותן פתרון לחששות הגדולים ביותר שלנו כהורים לילדים/ עו"ד נאוה פרס

הרבה פעמים, למרבה הצער, אדם חדל להיות מסוגל לדאוג לילדו ולקבל החלטות לגביו. במקרה של אדם שחדל להיות כשיר חו"ח לדוגמא מחמת מחלת נפש ו/או תאונה, עולה השאלה שמטרידה הורים רבים: מה יהיה עם הילד? מי ידאג לו?

הפתרון לכך טמון במסמך "הבעת רצון", בו אדם רשאי לציין את זהותו של מי שהוא מבקש כי ימונה לילדו כאפוטרופוס. חשוב להבהיר, כי מסמך "הבעת רצון" מתייחס למתרחש במהלך חייו של אדם בעוד שצוואה (שגם בה אדם רשאי לציין אפוטרופוס לילדו) מתייחסת למתרחש לאחר פטירתו של אדם.

עריכת מסמך "הבעת רצון" מומלצת במיוחד כשמדובר בהורה יחידני. שכן, בתא משפחתי עם שני הורים כשירים, אם הורה אחד מאבד מכשירותו, ההורה השני ממילא נותר האפוטרופוס הטבעי של הילד.

במקרה של הורה יחידני, הרי שבהיעדר מסמך "הבעת רצון", ביהמ"ש לענייני משפחה יידרש לברר את המצב, לשמוע גורמים שונים לגבי זהות האפוטרופוס שיש למנות לילד, להזמין תסקיר מטעם לשכת הרווחה, למנות מומחה לחוות את דעתו וכיוצ"ב. כן יהא צורך במקרים מסויימים ליתן הכרעה בדבר זהות האפוטרופוס שימונה במקרה של מחלוקת בין אלה המבקשים להתמנות, כשכל אחד מהם סבור שמינוי הוא הנכון והמיטיב עבור הילד.  

בנוסף, במסמך הבעת רצון אדם רשאי לתת הנחיות שיקוימו ע"י האפוטרופוס שימונה. המדובר בהנחיות הנוגעות לחינוכו, בריאותו, כלכלתו ודרך חייו של הקטין. .

חשוב להדגיש, כי מסמך "הבעת רצון" יכול להיערך ולהיחתם רק ע"י עורכי דין שהוסמכו לכך, לאחר שעברו הכשרה מיוחדת של משרד המשפטים בכל הקשור לתיקון מס'18.

בשולי הדברים יצוין, כי לקראת האפשרות של פגיעה בכשירות הקוגניטיבית, הרי שמומלץ במקביל לעריכת מסמך "הבעת רצון", לערוך גם "ייפוי כח מתמשך" עליו ניתן לקרוא בהרחבה באתר משרדנו.

 

משרדנו מוסמך ע"י משרד המשפטים לערוך מסמכי הבעת רצון וייפוי כח מתמשך.