מה עושים עם הילדים בחגים? / עו"ד נאוה פרס

מה עושים עם הילדים בחגים?

במשרדנו אין הכוונה לאטרקציות כאלה או אחרות שישעשעו את הילדים, אלא לאופן המומלץ בו יחולקו זמני השהות של הילדים אצל כל אחד מההורים, המצויים בהליכי פירוד/גירושין.

המקרה האופטימי: לשני ההורים נכונות וזמינות לשהות פחות או יותר שוויונית עם הילדים – במקרים כאלו לא יהיה קשה לקבוע חלוקה ראויה.

הקו המנחה בחלוקה כזו הינה הקשבה וגמישות. בניגוד להסדרים בנושאי רכוש, משמורת ומזונות, שעשויה להיות להם השפעה מרחיקת לכת, אופן חלוקת החגים בין ההורים אינו עקרוני, לא יכריע את גורל ההליך המשפטי או ההסכם המתגבש ולא ישפיע ממשית על מאזן הכוחות בין ההורים. החגים יחזרו גם בשנה הבאה, כך שכל "ויתור" או "הישג", יכול להתאזן בחגים שיבואו.

כל זאת כמובן כפוף לתיאום מראש והסכמה של שני הצדדים. בהיעדר הסכמות, נדרשת הכרעה שיפוטית ובימים אלה, ממש לפני ראש השנה, בתי המשפט לענייני משפחה, העמוסים לעייפה, נדרשים ליתן מענה מהיר יחסית, על מנת שבקשות המוגשות לקראת החגים תקבלנה התייחסות אפקטיבית ויימצא הפתרון למחלוקת.

יחד עם זאת, יש לזכור, כי הסדר יעיל ונוח לוגיסטית ומשפחתית הוא בדרך כלל הסדר המגובש בהידברות והבנה ומאפשר התחשבות הדדית (ללא התחשבנות קטנונית).

מקרים של מחלוקת מתאפיינים בבעיות שונות: קיזוזים ופנקסנות היסטורית לגבי שינויים והחלפות (הדברים מגיעים לידי כך שלא תמיד ההורים זוכרים מה היו ההסדרים בפועל בשנה קודמת); רצון של שני ההורים לשהות עם הילדים דווקא במועד מסויים (נוח יותר או מותאם לצדדים שלישיים – בני משפחה או חברים); רצון של כל אחד מההורים לפסק זמן קצר מהילדים בתקופת החגים, (כאן הקושי הוא כפול: לדאוג לילדים לתקופה לא קצרה ובמקביל לספוג ולהתמודד עם האכזבה שחווים הילדים מההורה השני). כניסתם של בני הזוג החדשים, ילדיהם ובני משפחותיהם (שגם להם אילוצים משפחתיים ואחרים בחגים) אף היא עלולה להחמיר את המצב. עניינים פרוצדורליים כגון הפקדת דרכונים או חידושם עלולים להעצים את המחלוקות.

וכיצד יכריע בכל זאת בין המשפט בסוגיות מסוג זה המגיעות לפתחו?

בית המשפט המכריע במחלוקות שכאלו, מתחשב בראש ובראשונה בעקרון טובת הילד. חלוקת ימים שוויונית לא בהכרח תשרת תמיד את טובת הילד. ביהמ"ש יבחן את מכלול הנסיבות הרלבנטיות ויפעיל שקול דעת רחב בקביעת חלוקת השהות בחגים. ניתן לומר שבית המשפט בדרך כלל יאפשר נסיעה או חופשה של כל אחד מההורים עם הילדים, כמובן מתוך תפיסה שבילוי זמן איכות משותף מעשיר ותורם רבות לילדים.