מהם יתרונותיו של הגישור

  • הדרך המהירה והזולה ביותר לפיתרון סכסוכים.
  • הסכם שהושג בגישור יכול לענות על מגוון של צרכים ואינטרסים מסוגים שונים, ולתת פתרונות יצירתיים ובלתי קונבנציונליים (שלא יינתנו על ידי מערכת בתי המשפט).
  • השתתפות בהליך גישור היא בעצם נטילת חלק בקביעת התוצאה של הסכסוך – במקום מצב בו ההכרעות נעשות על ידי גורם חיצוני.
  • הסכם גירושין שייערך באמצעות תהליך גישור יאפשר לשמר ואולי אף לשפר את היחסים המתמשכים בין בני הזוג ויסייע בבניית ערוץ תקשורת שהוא חיוני להורים בנפרד…
  • הניסיון מוכיח כי אנשים מגלים מידה רבה של מחוייבות באשר להסכמים שהושגו בעקבות גישור.
  • ניטרול הסיכון המשפטי.
  • פרטיות.
  • ניתן לבחור את המגשר בהסכמה (לעומת שופט בלתי ידוע שנקבע על ידי המערכת).