מהכותרות : "חיזוק החוסן המשפחתי" -מאמר דעה

לאחרונה פורסם כי אחת מהדרישות הקואליציוניות של איחוד הימין, היא          "הורדת מספר המתגרשים " וזאת באמצעות מכלול פעולות מטעם המדינה, לרבות הקמתו של אגף ייעודי חדש שעלות הקמתו ההתחלתית מוערכת בכחמישה מיליון ₪.

 

אין ספק שישנן יתרונות להקמתו של אגף זה ובראשן העיקרון של שמירה על התא המשפחתי. אכן, שמירה על התא המשפחתי הינה ראויה ומכובדת, בהתקיים הנסיבות המתאימות. בנוסף, נחוץ גם ליתן כלים נוספים למשפחות בסכסוך המבקשות לשקם את חיי המשפחה, אך נעדרות את הכלים הרלוונטיים.

 

עם זאת, התוכנית מעלה מספר סימני שאלה :

 

1.      האם מתן תמריצים כלכליים, כדוגמת הטבות מס עבור הפונים לייעוץ לא יובילו בהכרח להמשך נישואין שאינו אמיתי ושאינו מבוסס על רצון אותנטי להתגבר על המחלוקות בין בני הזוג? זהו כיוון שעלול לגרום לאומללות אצל בני זוג הנותרים כלואים בנישואיהם ללא רצון של ממש וכמובן גם אצל ילדיהם.

 

2.      במקביל, נראה שהמפלגה מדגישה את עבודת האגף ככזו הרלוונטית לסוג מאוד ספציפי של זוגות – אלו שהם הטרוסקסואליים, יהודים בלבד ונשואים כדת משה וישראל. התוכנית מתעלמת לחלוטין מאזרחי המדינה שאינם יהודים וכן מזוגות החיים כידועים בציבור או בזוגיות חד מינית.

 

3.      האג'נדה הזו מחדדת במיוחד את ההבדלים בין זוגות נשואים כדמו"י לזוגות ידועים בציבור, שבחרו שלא להינשא על פי הדין הדתי, או מנועי חיתון, ספק יהודים וכיוצ"ב.

ומה עוד? 

·         בהתאם לפרסומים כעשרה עובדים יעבדו באגף המתוכנן, נראה שמדובר בהערכת חסר של מצב הגירושין באוכלוסייה.

·         התוכנית אינה מבהירה כיצד תתמודד עם "מירוץ הסמכויות" בפנייה לערכאות (בין בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני).

·         לבסוף, היוזמה מתעלמת מהחוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה שאף הוא בין היתר חותר לפתרון מחלוקות בין בני זוג שלא בהליכים משפטיים, אלא בדרכים אלטרנטיביות ליישוב סכסוכים, תוך קיום הידברות חיובית. לא ברור אם התוכנית תחול במקביל לפרוצדורה שקובע החוק הנ"ל.

לסיכום, רעיון טוב לכאורה, הזקוק לעבודה רבה והתייחסות מקצועית ומגובשת כדי שיוכל להגשים את מטרתו באופן חיובי.

 

לחצו לכתבה בנושא