מדור ספציפי

בדין העברי לכל אחד מבני הזוג זכות לקבל צו למדור ספציפי. צו זה מקנה לבן הזוג את הזכות להמשיך ולהתגורר בבית המגורים של בני הזוג טרם פרידתם, מבלי שהבית יימכר. הצו נרשם בלשכת רישום המקרקעין כצו שיפוטי ובכך מונע מכירת הבית.

מדור ספציפי יכול להינתן אך ורק בבית הדין הרבני, בית המשפט למשפחה אינו מכיר בתביעה זו.

כיצד מקבלים מדור ספציפי?

כל אחד מבני הזוג יכול לעתור למתן צו למדור ספציפי במסגרת תביעה 'לשלום בית', כאשר הנימוק המרכזי למתן צו למדור ספציפי הינו שאם הבית יימכר לא יהיה ניתן "לעשות שלום בית".

בית הדין יבחן היטב אם אכן הכוונה להשגת שלום בית היא כנה ורק לאחר שהוא ישתכנע כי התביעה לשלום בית הוגשה בתום לב, ייתן את הצו למדור ספציפי.

אישה תוכל לבקש צו למדור ספציפי במסגרת תביעת מזונות אישה, הכוללת תביעה למדור, בה האישה תבקש שהמדור לה היא זכאית תהיה בהותרת  הדירה כפי שהיא.

במקרים בהם האישה אינה זכאית למזונות אישה, בשל גובה השתכרותה, היא עדיין תהיה זכאית לצו מדור ספציפי כחלק מהסעד של תביעת שלום בית.

אומנם בית המשפט לענייני משפחה אינו מכיר בצו למדור ספציפי, אך חשוב להבין כי בהתאם להוראות חוק המקרקעין וחוק יחסי ממון, במסגרת הליכי פירוק שיתוף, על בתי המשפט לדאוג לילדים למדור חלופי (שכור) בהתאם להוראות הפסיקה.