לחופש נולדה / Don't Hit Me Baby One More Time

עלייתה של בריטני ספירס לכותרות לאחרונה בשל עדותה שוברת הלב על חייה המנוהלים ע"י האפוטרופוס שמונה לה – מחייבת התייחסות לסוגיית האפוטרופסות.

בעניינה של ספירס יוזכר, כי לפני מספר שנים עברה התמוטטות, בשיאה גילחה את ראשה לעיני הפפראצי. על רקע מצבה והתנהלותה, אביה של בריטני ספירס מונה כאפוטרופוס שלה חרף היותה בגירה – כלומר הוא מנהל את ענייניה ומקבל החלטות עבורה. מהפרסומים האחרונים עולה שספירס ניסתה להשתחרר מהאפוטרופסות. בעדותה (שהגיעה בחלקה לתקשורת), סיפרה שנכפו עליה הליכים רפואיים, שבגופה התקן תוך רחמי ונמנע ממנה לגשת לרופא להסירו וכי ניתן לה טיפול תרופתי בניגוד לרצונה. עוד העידה בריטני ספירס שהוכרחה לצאת למסע הופעות ולעבוד, אך לא ניתנו לה מזומן, אשראי ואף לא דרכון, ושאביה היה צריך לאשר כל דבר שרצתה. בימים אלה נודע שבקשתה נדחתה והאפוטרופסות ממשיכה לחול.

על רקע ההתעניינות הגוברת בעניינה של ספירס וביחסי הכוחות בינה לבין האפוטרופוס, כדאי שנעשה סדר לגבי מוסד האפוטרופסות בישראל.

בית המשפט בישראל רשאי למנות לבגיר אפוטרופוס שיפעל לשמירת ענייניו, אם אינו יכול לעשות כן מחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו, בהתקיים התנאים שבחוק. זאת בין היתר לבקשת קרובו. יחד עם זאת, בית המשפט בישראל לא ימנה לאדם אפוטרופוס אם ניתן להשיג את המטרה לשמה נדרש אפוטרופוס בדרך המגבילה פחות את זכויותיו, חירותו ועצמאותו. בחוק הישראלי קיימת חלופה מרוככת למינוי אפוטרופוס, השומרת על זכויותיו של אדם: מינוי "תומך החלטות". תומך החלטות לא יקבל החלטות בשמו של האדם לו הוא מסייע, אלא יסייע לאותו אדם במימוש החלטותיו ויבצע בשמו ולבקשתו פעולות שונות.

בנוסף, ככל שבית המשפט בישראל ימצא שאדם אינו מסוגל לדאוג לענייניו אך מסוגל לקבל החלטות בקשר אליהם – ימונה לו אפוטרופוס, שלא יהא מוסמך לקבל החלטה בשמו בניגוד לרצונו.

יתרה מכך, בית המשפט לא ימנה אפוטרופוס למי שהפקיד ייפוי כוח מתמשך, הקובע מי יטפל בענייניו כשאינו כשיר. מכאן שחשוב להיערך למצב כזה מראש ולהכין ייפוי כוח מתמשך המאפשר לכל אחד לבחור את איש אמונו כמיופה כוח כשכושרו הקוגניטיבי ייפגע, במקום מינוי ע"י בית המשפט.

בעניינה של בריטני ספירס, בית המשפט האמריקאי בחר בחלופה החמורה ביותר של מינוי אפוטרופוס ולא ברור מהן האפשרויות שנבחנו ע"י בית המשפט האמריקאי (אם בכלל) בעת המינוי.

בישראל המגמה הינה כיבוד רצונו של הפרט והאוטונומיה האישית שלו. בית המשפט הישראלי יצמצם ככל האפשר את העניינים שיימסרו לאפוטרופוס, אם ניתן להשיג את המטרה שלשמה מונה האפוטרופוס ולשמור על טובתו של האדם בלי לקבוע עניינים נוספים. בנוסף, יקבע בית המשפט את תקופת המינוי של האפוטרופוס. בכל הקשור לבריטני ספירס, הרי שמעדותה עולה שהאפוטרופוס שמונה לה הוא גם לרכושה, לענייניה הרפואיים ולענייניה האישיים.

בישראל, האפוטרופוס חייב להגיש לאפוטרופוס הכללי דין וחשבון לפחות אחת לשנה. אין ספק, שבעניינה של בריטני ספירס, הדיווח יכול היה ללמד על הכשלים להם היא טוענת בתפקודו של אביה כאפוטרופוס.

חשוב להדגיש, כי בישראל אפוטרופוס חייב לפעול בשקידה, במסירות ובלא התרשלות ולנהוג בתום לב לשמירת ענייניו של האדם שהוא אפוטרופסו. במילוי תפקידיו, יפעל לשמירת כבודו של האדם לו הוא מונה, ובדרך שתגביל זכויותיו וחירותו במידה הפחותה ביותר ובדרך שתאפשר לאדם לממש את יכולותיו ולשמור על מירב עצמאותו האפשרית. לטענת בריטני ספירס, בעניינה לא נהג כך האפוטרופוס ולכן יש להורות על ביטול מינויו.

כמו-כן, המחוקק הישראלי קבע שהאפוטרופוס ישמע את דעת האדם שהוא אפוטרופסו, ישתפו בכל עניין והחלטה הנוגעים אליו ויתייעץ עימו, אם ניתן לברר דעתו. המחוקק הישראלי הוסיף והתווה את הדרך לפיה האפוטרופוס יתנהל ויקבל החלטות: אם נתן אדם הנחיות מקדימות, האפוטרופוס יפעל לפי ההנחיות המקדימות. ללמדך על חשיבות עריכתן של הנחיות מקדימות. אם לא ניתנו הנחיות מקדימות, האפוטרופוס יפעל לפי רצונו של אדם (אלא אם סבר האפוטרופוס שההחלטה תגרום לפגיעה של ממש באדם). אם לא ניתן לעמוד על רצונו של אדם, אזי האפוטרופוס יפעל בהתאם לטובתו.

בעניין אישי מהותי או רפואי מהותי, אם האדם מתנגד, האפוטרופוס יפנה לועדת האתיקה או לבית המשפט בבקשה למתן הוראות. בנוסף, נדרש אישור בית משפט מראש לפעולות מסוימות של האפוטרופוס. בכל הקשור לבריטני ספירס ועדותה לדוגמא בעניין ההתקן התוך הרחמי שמנעו ממנה להוציא – הרי שלו הדבר היה מתרחש בישראל, העניין היה צריך להיות מובא לבית המשפט בהתקיים מחלוקת בעניין זה.

כאמור בריטני ספירס יוצאת נגד האפוטרופוס שמונה לה וטוענת שאין בו צורך ויש לתת לה לנהל את חייה. בישראל, בית המשפט רשאי לפטר אפוטרופוס אם לא מילא תפקידיו כראוי. בנוסף, האפוטרופסות פוקעת בין היתר עם ביטול ההכרזה שאדם "פסול דין" או אם קבע בית המשפט שחדלו סיבות האפוטרופסות או שהושגה מטרתה. אדם שהוכרז "פסול דין" רשאי לעתור לבית המשפט לביטול הכרזת הפסלות ככל שההכרזה לא היתה מוצדקת או שהתנאים להכרזתה חדלו להתקיים.

בהתחשב במפורט לעיל, ברור שישנה מורכבות רבה בכל הקשור לסוגיית האפוטרופסות. נקיטת כל פעולה בהקשר זה מצריכה מחשבה ותכנון מראש. בנוסף, חשוב להיערך מראש למתן הנחיות מקדימות וייפוי כוח מתמשך אצל עו"ד המוסמך לכך ע"י משרד המשפטים. כמובן, שלמשרדנו מומחיות רבה בתחום זה, גם בטיפול באפוטרופסות שנויה במחלוקת. הנכם מוזמנים להתייעץ.

 

לסיום, נאחל לבריטני ספירס כמילות השיר שלה: שתהא Stronger, שסביבתה תהא חיובית ולא Toxic, שחייה יפסיקו להיות Circus אלא אי של יציבות, ושתהיה Lucky בכל תחום בחייה.

 

כל האמור במאמר זה הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות יעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחברת ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

גיתית בן יצחק היא עורכת דין במשרד נאוה פרס, המתמחה בתחום דיני המשפחה והירושה.