לאן יש לפנות לצורך התרת נישואין בין זוגות מעורבים?

הליך 'התרת הנישואין' הינו הליך מקביל ל'גירושין', בין בני זוג מעורבים שכל אחד מהם הינו בן דת אחרת (יהודי ושאינו יהודי ואף 'ספק יהודי') , כך שאינם יכולים להתגרש בבית דין רבני.

חוק שיפוט בתי הדין הרבניים קובע שלבתי הדין הרבניים ישנה סמכות ייחודית בענייני נישואין וגירושין של יהודים בישראל, אזרחי המדינה או תושביה.

בתי הדין הרבניים מתייחסים לנישואין בין זוגות מעורבים או חסרי דת כבטלים מעיקרם.

לאור זאת בג"צ פסק, כי לבית הדין הרבני אין סמכות לקבוע דבר לעניין נישואיהם של בני זוג מעורבים וזאת אף אם בני הזוג פנו אל בית הדין הרבני בהסכמה.

מכאן שהפתרון לבני זוג מעורבים שנישאו בנישואים אזרחיים ומעוניינים לפרק את הנישואין הוא 'הליך התרת הנישואין'. על בני הזוג (או אחד מהם) לפנות לבית המשפט לענייני משפחה כדי שיבחן באמצעות חוות דעת מתאימות את הדין האישי של כל אחד מהצדדים, בהקשר להתרת הנישואין.