לאן עליך לפנות לצורך התרת נישואין בין זוגות מעורבים?

בג"צ פסק, כי לבית הדין הרבני אין סמכות לקבוע דבר לעניין נישואיהם של בני זוג שאחד מהם יהודי והשני אינו יהודי וזאת גם אם הפנייה אליו היתה בהסכמה. שכן בית הדין הרבני מתייחס לנישואין אלה כבטלים מעיקרם ע"פ הדין העברי ואינו בוחן את הדין הזר. לכן ישנו חשש, כי אפילו אם יכריז בית הדין הרבני על בטלות הנישואין הרי שעדיין על פי הדין הזר יהיו הצדדים נשואים זה לזה. לפיכך, יש לפנות לבית המשפט לענייני משפחה על מנת שיורה על התרת הנישואין, תוך בחינת הדין האישי של כל אחד מהצדדים.