ירושות וצוואות

העיסוק בכל הקשור בפטירה ובמוות טעון ביותר מבחינה רגשית. יחד עם זאת, לא ניתן להתעלם מן הצורך להסדיר את הענייניים הרכושיים הנובעים מכך, בין אם במהלך חייו של אדם במידה והוא מעוניין לקבוע מראש מה יעשה ברכושו לאחר אריכות ימיו ושנותיו (באמצעות צוואה) ובין אם לאחר פטירתו של אדם.

למשרדנו הידע והמומחיות בכל הקשור לדיני הירושה לרבות ניסוח צוואות; הגשת בקשות לצו ירושה או לצו קיום צוואה על כל הכרוך בכך; התנגדויות למתן הצווים הנ"ל; מזונות מן העזבון; וניהול עיזבונות – בכל הערכאות הרלבנטיות.