טיפים בעניין צוואות וירושות

• חשוב לוודא נכונות פרטים המוזכרים בצוואה, כגון שמות ומספרי תעודות זהות של היורשים. שכן, במקרה בו נפלה טעות בשם או בספרה, יצטרכו היורשים להגיש בקשה לתיקון.

• וודאו כי קיימת הצהרה של שני העדים (במקרה בו המדובר בצוואה בפני עדים) וחתימה של שני העדים.

• יש לבחור איש אמון וליידע אותו בדבר קיומה של הצוואה. אפשרות נוספת היא לתת לו עותק מקורי של הצואה. זאת בכדי שבבוא היום ניתן יהיה להגיש בקלות וההליך יתקדם במהירות. בהיעדר עותק מקורי, יצטרכו היורשים להגיש בקשה להוכחת הצוואה בעותק לא מקורי.
מכל מקום, מומלץ שלא לשמור את הצוואה בכספת בבנק לדוגמא, כי זו לא תיפתח עד למתן הצו.

• ניתן להפקיד את הצוואה המקורית אצל רשם לענייני ירושה בהתייצבות אישית או מרחוק באופן מקוון.

• בגילאים מבוגרים (החל מגיל 70) – הצטיידו באישור פסיכוגריאטרי נכון למועד עריכת הצוואה. זאת בכדי למנוע טענה של היעדר כשירות.

• ככל שבחרתם להדיר אדם – מומלץ לכלול הסבר קצר על כך בצוואה.

• במידה ובחרתם להוריש לקטין – דעו כי ניתן לכלול הסדר לפיו יקבל הקטין את הירושה בגיל מסוים ולמנות נאמן שיהא אחראי על ניהול הירושה ושמירתה עד למועד בו היא תימסר לקטין כשיהיה בגיר. ככל שבחרתם נאמן, ודאו עם האדם שנבחר לשמש בתפקיד זה, כי הוא מסכים, ולחילופין כללו בצוואה אופציה במידה והוא יסרב או שנבצר ממנו לבצע את התפקיד.

• דעו, כי קיימת אפשרות למנות מנהל עיזבון. אפשרות זו מומלצת במקרה של רכוש רב ו/או סיטואציה מורכבת, כמו במקרה של יורשים שאינם מסוגלים לנהל תקשורת ביניהם ללא צד ג'. תשומת ליבכם, כי יש להתייחס לנושא שכר מנהל העיזבון ונושאים נלווים אחרים.

• בכל הקשור לחשבון בנק – דאגו לחתום על סעיף של היוותרות בחיים המונע הקפאת חשבון הבנק המשותף. שכן, הליך של מתן צו ירושה/קיום צוואה הוא הליך של מס' חודשים ובמהלך התקופה הזו ללא חתימה על סעיף כאמור, בן הזוג לא יוכל לעשות שימוש בחשבון.

• באשר לזכויות ביטוחיות –הוראות המוטבים בדרך כלל גוברות על הוראות הצוואה בעניינן. לפיכך, חשוב לעדכן את המוטבים.לכל חברת ביטוח / פנסיה יש טפסים ייעודיים לעניין זה.

• סדר הירושה – קיימת אפשרות לקבוע הסדר של "יורש אחר יורש", שמשמעותו היא שלאחר פטירתו של היורש הראשון עובר חלקו ליורש אחר. במקרה כזה מתעורר קושי בכל הקשור ליכולתו של היורש הראשון לעשות שימוש בירושה. כן, מתעורר חשש שלאחר לכתו של היורש הראשון לא יוותר דבר מחלקו בעיזבון. בכל מקרה, הסדר זה מוגבל לשני יורשים (לא ניתן לקבוע "שרשרת" בלתי מוגבלת של יורשים אחד אחרי השני). כמו כן, ניתן לקבוע בצוואה מגבלות על השימוש של היורש הראשון בחלקו בעיזבון.

• בכל הקשור לאופן חלוקת העיזבון – יש רבים המורישים בחלקים שווים, מבלי להתחשב בשיקולי מס ובשאלה האם כדאי לחלק את הרכוש באופן ספציפי, תוך חיוב יורש אחד בתשלום הפער הכספי ליורש האחר.

• לעניין צוואות הדדיות – תשומת ליבכם, כי קיימת בעייתיות בכל הקשור לביטול צוואה מסוג זה. כמו-כן, במקרים של פרק ב' – פחות יתאימו צוואות הדדיות, מכיוון שאין זהות ביורשים של שני המצווים. לידיעתכם: ניתן לשלול בצוואה ההדדית את הזכות לבטל את הצוואה ההדדית אחרי פטירה. במקום צוואה הדדית שמעוררת קשיים מסוימים, ניתן לערוך צוואה לא הדדית אך כזו הכוללת דאגה לבן הזוג שנותר בחיים וליתן בה זכות מגורים לכל החיים בבית המגורים, וכיוצ"ב.

• ככל שהמוריש אינו דובר /קורא עברית רהוטה, יש לדאוג לתרגום ולהבנת הצוואה. מומלץ לצרף את התרגום וכן לכלול סעיף בצוואה בעברית, כי זו תורגמה לו.

• חשוב ביותר: ניתן להוריש רק מה ששייך לך. במקרה של בת/ן זוג, אזי שאף אם רכוש מסוים רשום על שמך במלואו, ככל הנראה שמחצית ממנו שייך לבת/ן הזוג..

• לסיום, כדאי מאוד להתייעץ עם עו"ד. הרבה אנשים עושים שימוש בנוסח סטנדרטי, מבלי לבצע התאמות למקרה הספציפי וכך עלולים להיווצר ליקויים וטעויות.