טיפים בעניין צוואות וירושות

 • לוודא נכונות פרטים המוזכרים בצוואה, כגון שמות ומספרי תעודות זהות של היורשים. שכן, במקרה בו נפלה טעות בשם או בספרה, יצטרכו היורשים להגיש בקשה לתיקון. בנוסף, וודאו כי קיימת הצהרה של שני העדים (במקרה בו המדובר בצוואה בפני עדים) וחתימה של שני העדים.

 

 • לבחור איש אמון וליידע אותו בדבר קיומה של הצוואה. אפשרות נוספת היא לתת לו עותק מקורי של הצואה. זאת בכדי שבבוא היום ניתן יהיה להגיש בקלות וההליך יתקדם במהירות. בהיעדר עותק מקורי, יצטרכו היורשים להגיש בקשה להוכחת הצוואה בעותק לא מקורי.
  מכל מקום, מומלץ שלא לשמור את הצוואה בכספת לדוגמא, כי זו לא תיפתח עד למתן הצו.

 

 • בגילאים מבוגרים – הצטיידו באישור פסיכוגריאטרי. זאת בכדי למנוע טענה של היעדר כשירות.

 

 • ככל שבחרתם להדיר אדם – מומלץ לכלול הסבר קצר בצוואה.

 

 • במידה ובחרתם להוריש לקטין – דעו כי ניתן לכלול הסדר לפיו יקבל הקטין את הירושה בגיל מסוים ולמנות נאמן שיהא אחראי על ניהול הירושה ושמירתה עד למועד בו היא תימסר לקטין כשיהיה בגיר. ככל שבחרתם נאמן, ודאו עם האדם שנבחר לשמש בתפקיד זה, כי הוא מסכים, ולחילופין כללו בצוואה אופציה במידה והוא יסרב.

 

 • דעו, כי קיימת לכם אפשרות למנות מנהל עיזבון. אפשרות זו מומלצת במקרה של רכוש רב ו/או סיטואציה מורכבת, כמו במקרה של יורשים שאינם מסוגלים לנהל תקשורת ביניהם ללא צד ג'. תשומת ליבכם, כי יש להתייחס לנושא שכר מנהל העיזבון ונושאים נלווים אחרים.

 

 • בכל הקשור לחשבון בנק – דאגו לחתום על סעיף של היוותרות בחיים המונע הקפאת חשבון הבנק המשותף. שכן, הליך של מתן צו ירושה/קיום צוואה הוא הליך של מס' חודשים ובזמן הזה ללא חתימה על סעיף כאמור, בן הזוג ייתקל בקשיים בשימוש החשבון.

 

 • באשר לזכויות ביטוחיות – דעו שזכויות אלה לא נכללות ברכוש שלגבי ניתן צו הירושה/קיום צוואה אלא הן מועברות למוטבים שקבועים בחב' הביטוח. לפיכך, דאגו לעדכן את המוטבים.

 

 • סדר הירושה – קיימת אפשרות לקבוע הסדר של "יורש אחר יורש", שמשמעותו היא שלאחר פטירתו של היורש הראשון עובר הירושה שלכם ליורש אחר. במקרה כזה מתעורר קושי בכל הקשור ליכולתו של היורש הראשון לעשות שימוש בירושה. כן, מתעורר חשש שהיורש הראשון לא ירוקן את הירושה. בכל מקרה, הסדר זה מוגבל לשני יורשים (לא ניתן לקבוע "שרשרת" בלתי מוגבלת של יורשים אחד אחרי השני). כן, ניתן לקבוע בצוואה מגבלות על היורש הראשון.

 

 • בכל הקשור לאופן חלוקת העיזבון – יש רבים המורישים בחלקים שווים, מבלי להתחשב בשיקולי מס ובשאלה האם כדאי לחלק את הרכוש באופן ספציפי, תוך חיוב יורש אחד לדוגמא בתשלום הפער הכספי ליורש האחר.

 

 • לעניין צוואות הדדיות – תשומת ליבכם, כי קיימת בעייתיות בכל הקשור לביטול צוואה מסוג זה. כמו-כן, במקרים של פרק ב' – פחות מתאים צוואות הדדיות, מכיוון שהיורשים עשויים להיות שונים. לידיעתכם: ניתן לשלול בצוואה ההדדית את הזכות לבטל את הצוואה ההדדית אחרי פטירה. במקום צוואה הדדית שמעוררת קשיים מסוימים, ניתן לערוך צוואה לא הדדית אך כזו הכוללת דאגה לבן הזוג שנותר בחיים וליתן בה לדוגמא זכות מגורים לכל החיים בבית.
  פתרון נוסף לסיטואציה הוא מתן מתנה בעודך בחיים וכך אינך משנה את סדר היורשים שנקבעו בצוואות ההדדיות.

 

 • ככל שהמוריש אינו דובר עברית רהוטה, יש לדאוג לתרגום ולהבנתו את הצוואה. מומלץ לכלול סעיף בצוואה, כי זו תורגמה לו וכיו"ב.

 

 • לזכור: ניתן להוריש רק מה ששלך. במקרה שיש לך בת זוג, אזי שאף אם רכוש מסוים רשום על שמך במלואו, ככל הנראה שמחצית ממנו שייך לבת הזוג. כך, שבמקרה של צו ירושה לדוגמא, לבת הזוג בפועל 3/4 מרכוש זה: 1/2 מהחיים המשותפים ו-1/4 מכח היותה יורשת חצי מהרכוש הנ"ל.

 

 • להתייעץ עם עו"ד. הרבה אנשים עושים שימוש בנוסח קיים שמוצאים באינטרנט מבלי לעשות התאמות למקרה שלהם ובודקים מה החוק אומר במקרה שלהם.