חשבון נפש בדיני משפחה \ עו"ד נאוה פרס

לקראת יום כיפור, מקובל לעשות חשבון נפש. אני אומרת: הגיע הזמן להכניס סדר בחיים שלנו.

זו התקופה בשנה שבה עלינו להסדיר את העניינים האישיים והמשפחתיים שלנו, שאיכשהו תמיד נדחקים הצידה.

לאורך השנה אנו עסוקים בעבודה, משפחה, חברים ולפעמים גם בריאות. עכשיו, עם תחילתה של השנה החדשה, ראוי שנתגייס לטובת הדאגה לסוגיות חשובות ואפילו קריטיות, שלא נעים לעסוק בהן.

כדאי מאוד להסדיר את כל הסוגיות המשפטיות הרלבנטיות לחיינו:

בני זוג המתגוררים יחד – ראוי שיערכו הסכם שבו יבטאו בכתב את ההסכמות לגבי חייהם המשותפים, רכוש, מנגנון לפרידה מכבדת וכן מומלץ שכל אחד מהם יערוך צוואה, כדי לדאוג לילדים (משותפים ושאינם משותפים), לאפשר זכות מגורים בבית במידת הצורך וכך להבטיח היעדר סכסוכים אחרי לכתו של אחד מהם.

בני זוג נשואים שנפרדו וטרם הסדירו את ענייניהם – עליהם לערוך צוואה וכן לפעול לגיבוש הסכם כולל שבו יסדירו את ענייני הילדים, הרכוש וגם את עצם ביצוע הגירושין, כדי שהמצב העובדתי בפועל ישתקף במצב המשפטי.

יש  הטרודים בדאגה לקרוב משפחה או אדם קרוב אחר שאינו יורש על פי דין. אם מדובר במי שזקוק לאפוטרופוס – ניתן ליתן הוראות מתאימות למינוי אפוט' חלופי. כן חשוב לערוך צוואה מתאימה, שבה יינתן מענה להורשה שלא על פי דין, בהתחשב בסיטואציה הייחודית.

יש המעוניינים לשנות את החלק היחסי של יורשים שונים כתוצאה משינויים שאירעו: שינוי במצב בריאותי חלילה, שינוי כלכלי לטובה (כמו הכנסה בלתי צפויה) או לרעה (עסק שכשל, חובות שנצברו וכו') שינוי בנסיבות החיים (מעבר מגורים, נישואין, גירושין). כל זאת ניתן לעשות בצוואה לאחר מחשבה, שיקול דעת והתייעצות, תוך התחשבות במכלול הנסיבות הרלבנטיות – אישיות, משפטיות וכלכליות.

לעיתים נדרש שינוי בצוואה שנערכה לפני זמן רב ומאז חלו שינויים או הייתה נתינה כספית לאחד היורשים ויש לאזן זאת בצוואה.

בנוסף, כחלק מהמבט ההוליסטי, יש לבדוק את המוטבים בפוליסות ביטוח, קופות גמל וכיו"ב. קשה לתאר עד כמה הוראות מוטבים עדכניות הן חשובות וקריטיות, על מנת לא לשבש חיים של משפחות. רבים ממלאים את פרטי המוטבים בפתיחת תכנית או קופה ובהמשך, חרף שינויים ותמורות בחייהם, לא נותנים את הדעת לשינוי המוטבים.

יש השואלים לגבי ההתנהלות בעתיד, במצב של היעדר כשירות קוגניטיבית. גם כאן חשוב להקדיש זמן ומחשבה על מינוי מיופה כוח ולהתקדם לחתימה על ייפוי כוח מתמשך, שבמסגרתו קובעים היום מי יהיה ממונה על כל העניינים (אישי, רכושי ורפואי) במקרה של הידרדרות קוגניטיבית.

בהקשר זה, יש העסוקים גם בשאלות של טיפול רפואי בתקופה של סוף החיים. מומלץ לחתום על הנחיות מקדימות של משרד הבריאות לפי חוק החולה הנוטה למות או על ייפוי כוח מתאים לפי החוק הנ"ל.