חובות בין בני זוג – אי ידיעה לא תמיד פוטרת/ עו"ד דביר טייטלבאום

אזהרה!

אישה שאינה יודעת מהו השימוש והיקף הכספים המשותפים שהשקיע בעלה בהשקעות שלא צלחו וגרמו לבני הזוג הפסדים כלכליים משמעותיים בשווי מאות אלפי ₪ – תישא בחובות יחד עם בעלה.

לאחרונה אישר ביהמ"ש המחוזי את פסק דינו של ביהמ"ש לענייני משפחה (עמ"ש 1447-07-17 כ. נ' כ) בעניין חובות שיצר הבעל בביצוע השקעות כושלות באופן חסר אחריות, נעדר מקצועיות מספקת, חריג ומסוכן, אף שאשתו לא הייתה מודעת לגובה והיקף ההשקעות שביצע.

המדובר בבני זוג, שניהם שכירים – האישה מורה והבעל רו"ח בהכשרתו. במהלך הנישואין לקח הבעל שני קורסים אינטרנטיים במטרה ללמוד על שוק ההון והחל לסחור בבורסה. תחילה סחר הבעל בסכומים נמוכים יחסית, אך מהר מאוד השקעותיו נאמדו בעשרות מיליוני ₪. הסכומים הגבוהים הנ"ל הבעל השקיע באופן ספקולטיבי באופציות ומניות בדרגת סיכון גבוהה. כך הפסיד הבעל כחצי מיליון ₪.

מומחה שמונה מטעם ביהמ"ש לענייני משפחה קבע שהיקף המסחר שביצע הבעל אינו סביר ואינו מקובל, במיוחד כשמדובר באדם שהשקעות אינן עיסוקו העיקרי. המומחה תמה כיצד הצליח הבעל לעסוק בעבודה נוספת במקביל לעיסוק בהשקעות התכופות שביצע. חרף קביעות המומחה והעובדה שהתנהלות הבעל משיקה באופייה להתנהלות של מהמר כפייתי, ביהמ"ש קבע, שאין לסווג את החובות כחובות אישיים של הבעל ושני בני הזוג חייבים בהם.

החיוב הוחל על שני בני הזוג מכיוון שמרבית מהכספים להשקעות הנ"ל, מקורם בהגדלת המשכנתא על ביתם המשותף של הצדדים, פעולה שדרשה מעורבות אקטיבית של האישה, האישה הגיעה לבנק וחתמה על מסמכים להגדלת המשכנתא. גם אם האישה לא ידעה מה היקף ההשקעות שמבצע הבעל, היא לכל הפחות "עצמה עיניים" וכך הכשירה את פועלו.

יחד עם זאת, לגבי כספים ששימשו להשקעות שמקורם בפדיון כספי הפנסיה שצבר הבעל (ללא ידיעתה או הסכמתה של האישה), ביהמ"ש קבע שהבעל חרג מחובת הנאמנות הנדרשת בין בני זוג בנישואים ולכן כמעין פיצוי על הפסד הזכויות, הפנסיה שצברה האישה תישאר לה ולא תאוזן בין בני הזוג.

בכל הקשור לפנסיה, פסק הדין מעלה סוגיה חשובה שהגיעה העת לטפל בה. ראוי לחייב את קופות הפנסיה לקבל את הסכמת בן הזוג למשיכת הזכויות ע"י אחד הצדדים. שכן זכויות פנסיוניות שנצברו במהלך הנישואין הינן בנות איזון ושייכות לשני בני הזוג למרות שרשומות ע"ש בן הזוג בלבד. נשווה לעניין זה, מצב בו דירת מגורים רשומה ע"ש אחד מבני הזוג. הבנקים דורשים חתימת בן הזוג שאינו רשום על הסכמה לנטילת משכנתא, וכך נמנעת פגיעה בזכויות בן הזוג שאינו רשום.

לסיכום, במהלך הנישואין, פעמים רבות אחד מבני הזוג עושה שימוש בלעדי בזכויות משותפות לשני בני הזוג במטרה להשיא רווחים לתא המשפחתי. בן הזוג עושה כן תוך ניצול הידע האישי שמחזיק והשקפת עולמו. בני הזוג סומכים האחד על השני ומעניקים זה לזה את החופש לפעול. אבל כאשר בן הזוג חורג ממתחם הסבירות ובוחר לבצע פעולות בהיקף נרחב שלצד הצלחה מסחררת עלולות לגרום לקריסה כלכלית של המשפחה האם לא ראוי שיקבל הסכמה מפורשת מבן זוגו? נראה שביהמ"ש השיב על כך בשלילה. ראו הוזהרתם.