השפעת הקורונה על התא המשפחתי מאת עו"ד גיתית בן יצחק

לצערנו, נגיף הקורונה כבר כאן בישראל והמצב שנוצר טומן בחובו לא רק השלכות רפואית וכלכליות, אלא גם השלכות מרחיקות לכת על התא המשפחתי. במסגרת עבודתנו כמשרד העוסק בתחום דיני המשפחה והירושה,  התחלנו לחוש במשרדנו את השפעות המגיפה בקשר ללקוחותינו במספר מובנים.

במקרה הראשון, המדובר בלקוחת המשרד, אשה בהסכם גירושין, לפיו הוסכם שהבעל יוכל להישאר לגור בבית הצדדים עד לתאריך מסוים. יום למחרת חתימת ההסכם, הבעל נסע לחופשה בחו"ל ועם חזרתו נכנס לבידוד בהתאם להוראות משרד הבריאות, כאשר כעת נשאלת השאלה היכן וכיצד יבוצע הבידוד, שכן הבעל היה אמור לחזור לבית המשפחה וזאת בהתאם להסכם הגירושין. במקרה זה, האשה העדיפה, כי במהלך תקופת הבידוד ועל אף האמור בהסכם הגירושין, יתגורר הבעל המקום חלופי,, הגם שיש לו הזכות להתגורר בבית המשפחה וזאת בין השאר נוכח הסיכון ליתר בני המשפחה המתגוררים בבית, דהיינו האישה ושלושת הילדים. כפתרון האשה שכרה לבעל יחידת דיור ביישוב סמוך, כך שהבעל יוכל להיות בבידוד ולפעול לפי הנחיות משרד הבריאות, ללא סיכון למשפחה.

במקרה נוסף, זוג שצפוי להתחתן, פנה למשרדנו לצורך עריכת הסכם ממון. במהלך המו"מ לצורך הסכם הממון ובעת ההכנות הסופיות לחתונה, הזוג מסר לנו ממש בימים אלה שהם נאלצים להודיע על ביטול החתונה. זאת הן בשל העובדה שלחתונה היו אמורים להגיע קרובי משפחה מחו"ל, שהודיעו כי לא יוכלו להגיע ארצה, שכן ייאלצו להיכנס לבידוד והן בשל החשש שאנשים רבים מישראל לא יגיעו נוכח הנסיבות. כמובן שמצב רוחם של בני הזוג ירוד ביותר ולביטול יש גם השפעות כלכליות כבדות. כך גם הזמן הנוסף שיחלוף עד לעריכת האירוע בהחלט עלול להוביל לשינויים במתווה הסכם הממון עליו דובר – וגם לכך השלכות רגשיות וכלכליות.

וכיצד עוד יכול משבר הבריאות העולמי להשפיע על התא המשפחתי?

ראשית, השפעה משמעותית על תקציב התא המשפחתי – לבידוד עלויות הנובעות מהפרדת בני המשפחה וטיפול בילדים, בנוסף להפסד ימי עבודה ושיתוק הפעילות העסקית; חופשות משפחתיות ופעילויות משפחתיות אחרות מבוטלות ללא החזר ולחילופין, החזר חלקי בלבד. מעבר להפסד הכלכלי שחווה התא המשפחתי בעקבות ביטול החופשה, העיסוק בהסדרת ביטול החופשה שווה כסף וגוזל זמן ואנרגיה.

שנית, למגיפת הקורונה השלכות על יכולת לקיים את הסדרי הראייה במקרה בו ההורים גרושים ואחד מהם בבידוד, אין באפשרותו לקיים את הסדרי הראייה. הדבר יביא למעמסה על ההורה האחר אשר יצטרך לשהות עם הילדים לאורך כל התקופה ואף יביא להגדלת הנטל הכלכלי בו יישא ההורה עימו ישהו הילדים, בגין הוצאותיהם השוטפות, כגון אוכל, בילויים, הוצאות החזקת מדור ועוד. בהסכמי גירושין לעתים נקבע כי הורה שלא יכול לקיים את הסדרי הראייה ידאג לגורם מוסכם אחר, שישהה עם הילדים ולחילופין, ישלם לידי ההורה האחר עבור ימי היעדרות, אך הסדר כזה אינו קיים במרבית המקרים ונדרשת הבנה, הידברות חיובית והתגייסות כדי למנוע מהילדים קשיים בתקופה כה לא פשוטה.

מהן הסיבות העיקריות למחלוקות בתא המשפחתי בתקופה זו?

  1. אנחנו מבלים פרקי זמן ארוכים עם בן הזוג והדברים שאנחנו פחות אוהבים בבני הזוג שלנו מצויים שם, כל הזמן ובלי הפסקה. מצב זה עלול לגרום למחלוקות ולהציף משקעי עבר.
  2. הטיפול בילדים (בפרט כשהם מצויים עם ההורים בבידוד) מחוץ למסגרות – מעייף, מתיש ומחדד את ההבדלים בגישות ההוריות של בני הזוג. הדבר עלול לייצר מחלוקות וקשיים.
  3. העלויות הניכרות בתקופה זו כפי שפרטנו לעיל, מעמיסות על הקופה המשפחתית ועל מצב הרוח.
  4. בנוסף, ראינו לאורך השנים שאנשים רבים מקבלים החלטה לפעול משפטית בעניינים אישיים ורגשיים כאלה ואחרים לאחר תקופה של אי שקט ולכן אנו צופים ריבוי פניות בתום התקופה.

חשוב להדגיש, כי אין למהר ולנקוט בפעולה כזו או אחרת רק בשל התקופה הלחוצה העוברת עלינו בעת האחרונה וגם במצב דברים זה, כדאי ורצוי להתייעץ עם עו"ד קודם לכן.