הסדרי ראיה וביקור

הסדרי ראיה וביקור קובעים את המועדים בהם שוהים הילדים הקטינים עם ההורה שאינו מחזיק בהם.

קביעת הסדרי הראיה והביקור
הסדרי ראייה יכולים להיקבע בהסכמה על ידי שני הורים, ולאחר אישור הערכאה השיפוטית ניתן להסדרי הראייה תוקף של פסק דין, בהתאם להוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב – 1962.

בהיעדר הסכמה, ניתן להגיש תביעה להחזקת ילדים והסדרי ראייה וביקור. במקרה כזה, נקבעים הסדרי הראיה על ידי בית המשפט בהתאם להמלצות עו"ס מטעם רשויות הרווחה, או במקרים מסויימים (בד"כ בעת קיומה של מחלוקת אף בעניין שאלת החזקת הילדים), על פי חוות דעת והמלצות מומחה(פסיכולוג או פסיכיאטר), הממונה ע"י הערכאה המוסמכת.
בית המשפט לענייני משפחה / בית הדין הרבני רשאי לשמוע טיעונים של הצדדים, חקירות עדים, חקירות של העו"ס ושל המומחה מטעם בית המשפט. בית המשפט (או בית הדין) מפעיל את שיקול דעתו, וקובע את מתכונת הסדרי הראיה והביקור. קיימת אפשרות נוספת, והיא הקניית סמכות לעו"ס או לגורם טיפולי אחר לקביעת הסדרי הראיה ואף לשינויים במידת הצורך. במקרה כזה יש להחלטת העו"ס בעניין זה תוקף כשל החלטה שיפוטית.
העקרון המנחה בקביעת היקפם של הסדרי הראיה ואופן ביצועם הינו "טובת הילד". במסגרת השיקולים בקביעת הסדרי הראיה נלקח בחשבון גילו של הקטין; המקום הגיאוגרפי של מגורי כל אחד מההורים; תנאי המגורים של ההורה שאינו מחזיק בקטין; איכות הקשר של הקטין עם כל אחד מההורים; יכולתו של ההורה לדאוג לצרכי הקטין בעת שהותו אצלו וכיוצב'.
חשוב להדגיש, כי כל החלטה בעניין משמורת והסדרי ראיה אינה סופית. ההורים יכולים לפנות ולתבוע שינוי של הסדרי הראיה והביקור בהליך משפטי מתאים על בסיס שינוי נסיבות.

היקף הסדרי הראיה
הסדרי הראיה שהיו מקובלים עד לאחרונה, כללו ביקורים פעמיים באמצע השבוע בשעות אחה"צ ופעם בשבועיים בסוף השבוע מיום שישי ועד למוצ"ש.

בשנים האחרונות לאור התגברות המעורבות והרצון לנטילת אחריות וטיפול בילדים שמגלים אבות רבים בחיי ילדיהם, ניכרת הרחבה של הסדרי הראייה. כיום בהחלט מקובל לקבוע הסדרי ראייה הכוללים פעמיים באמצע שבוע כולל לינה, וכן מדי סופשבוע שני מיום שישי ועד מוצ"ש, ולעיתים עד ליום א' בבוקר, עת משיב האב את הילדים ישירות למסגרותיהם החינוכיות.

חלוקת החגים המקובלת, היא חלוקה שוויונית לסירוגין, כך שנוצרת מחזוריות של שנתיים, כך לדוגמא, באם הילדים היו אצל הורה אחד בראש השנה, בשנה שלאחריה יבלו אצל ההורה השני, וחוזר חלילה.

לגבי חופשות, בדרך כלל מדובר בחלוקה שווה בין ההורים, אך לא תמיד שני ההורים מסוגלים להיעדר מעבודתם או בכלל ליתן מענה לילדים בחופשות שאינן ימי חג ושבתון.

אכיפת הסדרי הראיה והביקור
ככל החלטה שיפוטית, על ההורים לפעול בהתאם להסדרי הראיה שנקבעו. ברם, ישנם הרואים בהסדרי הראיה זכות ולא חובה של ההורה האמור ליטול את הילדים לביקור. יחד עם זאת, ההורה שבהחזקתו נמצאים הילדים מחויב לאפשר את קיומם של הסדרי הראיה במועדים שנקבעו, שאחרת יימצא מפר את החלטות בית המשפט ומונע את הקשר בין ההורה הלא משמורן לילדים, על כל המשתמע מכך.