הופעלה נגדך אלימות ע"י בן משפחה? מה לעשות?

כך יש לנהוג במצב בו מופעלת כנגדך אלימות (פיזית או מילולית) על ידי בן משפחה:

  • יש לפנות למשטרה בדחיפות לקבלת הגנה וסיוע.
  • יש לגשת לתחנת המשטרה ולהגיש תלונה במשטרה כנגד בן המשפחה האלים.
  • במידה והינך סובל/ת מפגיעות פיזיות כתוצאה מהאלימות שהופעלה כנגדך יש לפנות לגורם רפואי לצורך קבלת הטיפול הנדרש.
  • חשוב לזכור לקבל אישור מפורט מן הגורמים אליהם הינך פונה בעניין זה (לרבות אישור על הגשת תלונה ואישור על הפניה לטיפול רפואי)
  • יש לפנות לעורך דין לצורך הגשת בקשה למתן צו הגנה לבית המשפט המוסמך (ראה צו הגנה).
  • חשוב כי כל הפעולות האמורות לעיל יבוצעו באופן מיידי או בסמוך ככל הניתן לאירוע האלימות.