האם יש חסרונות בגישור?

השתתפות פעילה בהליך גישור מביאה לחשיפה של עובדות ונתונים הנוגעים לך וגם חושפת את עמדותיך ונכונותך לפשרות כאלה ואחרות שהועלו בגישור.

לעיתים הצד שכנגד יזם את הגישור או הסכים לתהליך מתוך מגמה של סחבת או מתוך מטרה לדלות אינפורמציה מהמפגשים והשיחות.
לפעמים קיים חוסר איזון בין המשתתפים בהליך הגישור – בין במידע, ובין ביכולות. חוסר איזון משמעותי עלול להזיק לצד "החלש" (זוהי סיטואציה שעל המגשר לזהות וליתן לה מענה במסגרת הכלים העומדים לרשותו כמגשר או להפסיק את הגישור).

יש שיסברו כי עצם הנכונות שלך לפנות להליך גישור (וולונטרי) עלולה להתפרש אצל הצד השני כנכונות לפשרה או אפילו כחולשה, לעומת מסר תקיף שמכוון להליך משפטי בלבד.

הגישור דורש שיתוף פעולה ורמת הידברות מסויימת, ובהיעדרם לא ניתן לקיימו.

הגישור אינו מתאים לכל מקרה ומקרה.