גלגולו של נכס – הזווית המשפטית

לא פעם נסיבות החיים משתנות, ובהתאם הצרכים של לקוחותינו. חשיבה יצירתית מתפתחת מספקת ללקוחות המשרד את הפתרון המשפטי הרצוי.

איש עסקים ישראלי, תושב חוץ פנה למשרדנו. האיש הינו בעל שליטה בחברות זרות ובחברות ציבוריות בישראל וכן בעלים של נכסים ברחבי העולם. הלקוח רכש נכס יוקרה ייחודי החולש על פני דונמים רבים ביישוב מרכזי בארץ. אולם משיקולי מס נרשמו הזכויות בנכס על שם בנו הבכור, תוך שנחתם הסכם, לפיו התמורה ממכירת הנכס (לכשיימכר) תחולק בין חמשת ילדיו של האיש – הבן (הבעלים הרשום) וארבע הבנות הקטינות.

חלפו כמה שנים והבן מצא עצמו במאבק גירושין סוער. אשת הבן, אף שידעה, כי הזכויות בנכס שייכות לבן לכאורה בלבד ולמרות שלבן נכסים נוספים, לא בחלה באמצעים ובמסגרת ההליך המשפטי בין השניים, עתרה לקבל זכויות גם בנכס האמור.

הלקוח ביקש להגן על הנכס מפני אשת הבן. במטרה להקשות על האישה שדרשה נתח מהזכויות בנכס ולגרוע מהיקף הזכויות הלכאוריות של הבן,החלטנו להגיש לבית המשפט לענייני משפחה בקשה לאישור ההסכם בין הבן לאחיותיו הקטינות.

הדין קובע, כי כל אימת שנדונות זכויות של קטין ברכוש, נדרש אישורו של ביהמ"ש כאשר להליך מצטרף האפוטרופוס הכללי ומשמיע עמדתו.

ההסכם אושר וקיבל תוקף של פסק דין. רשמנו את הוראותיו כהערת אזהרה בלשכת רישום מקרקעין ביחס לזכויות בנכס.

כעבור מספר שנים נוספות, האיש ביקש למכור את הנכס, אלא שאיתור רוכש לנכס כגון דא לא הייתה משימה פשוטה כלל ועיקר. שכן, נוסף למחירו הגבוה, עלה החשש, כי הצורך באישור ביהמ"ש לעסקת המכר, לשם שמירת זכויות הקטינות, עלול להבריח רוכשים פוטנציאליים. מדובר בהליך שאורך מספר חודשים, בו מעורב משרד האפוטרופוס הכללי ואין ודאות שתאושר העסקה.

בצעד יצירתי, החלטנו לפנות לבית המשפט בשנית בבקשה לקבל אישור מראש למכירת הנכס. לשם קבלת האישור, הזמנו משמאי מטעם הלקוח הערכת שווי לנכס. הצגנו את הערכת השווי לביהמ"ש וניתן צו מקדמי המאשר את מכירת הנכס במחיר השמאות. כך ניתן היה לפעול למכירת הנכס, ללא מגבלות זמן ופרוצדורה.

בסופו של יום, הצליח הלקוח למכור את הנכס במחיר העולה על מחיר השמאות לשביעות רצונו הרבה!