גט לחומרא

ישנם מקרים בהם ההלכה בדין העברי דורשת מתוך זהירות גט לחומרא.
כאשר בני זוג חיו חיי אישות ומשפחה במשך תקופה ארוכה, אזי יכולה האישה להיחשב על פי דיני ההלכה כספק נשואה. אם אישה כזו תיפרד מן הגבר עמו היא חיה ותרצה להינשא לאחר, בית הדין הרבני יחייב אותה בגט לחומרא, שכן על אף שהצדדים לא היו נשואים זה לזה ולא ראו עצמם ככאלה, עדיין יכולה ההלכה לראות בהם ספק נשואים. הדבר מקבל משנה תוקף כאשר לבני הזוג נולדו ילדים משותפים מהקשר הזוגי.

יודגש, כי גם במקרה בו יחייב בית הדין הרבני את הצדדים בגט לחומרא, עדיין לא תהא האישה זכאית לזכויות הנובעות מקשר הנישואין, לרבות הזכות למזונות המגיעים לאישה נשואה מכוח הדין האישי.