אשתך אינה מוכנה להתגרש ואינה מוכנה לשלום בית, האם היא זכאית למזונות?

במקרה דומה נפסק, כי דרישה לתשלום מזונות וסירוב לחיות ביחד אינם מתיישבים זה עם זה.
יש שיפסקו, כי עמדתה של אשתך מלמדת כי היא רוצה לקבל את הזכויות הנובעות מקשר הנישואין (מזונות), אך אינה מוכנה לקיים את החובה הבסיסית של קשר הנישואין, דהיינו מגורים משותפים. נקבע כי עמדה כזו הינה חסרת תום לב ויש בה משום עשיית עושר ולא במשפט.
אין להתעלם מכך שקיים קושי ראייתי להוכיח עמדות אלה של אשתך.
יחד עם זאת, יש לזכור כי זכותה של אישתך למזונותיה לא בקלות תישלל על ידי בתי המשפט. לטיעונים מסוג זה יש להמתין לשלב ההוכחות, שיתקיימו תקופה ארוכה לאחר פסיקת המזונות הזמניים.