איזון המשאבים – לא בדרך של חלוקה שווה

בסעיף 8 (2) הוקנו לבית המשפט לענייני משפחה (או לבית הדין הרבני) סמכויות מיוחדות, להפעיל את שיקול דעתו, במקרה שחלות נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, ולהורות על ביצוע איזון המשאבים באופן שונה. ניתן להורות כי נכסים מסויימים לא יאוזנו; ניתן להורות על איזון לא שוויוני על בסיס כושר השתכרות מוגבר של אחד מבני הזוג; ניתן לקבוע כי האיזון יחול על שווי הנכסים המועד מוקדם יותר מהמועד הקובע או כי יאוזנו נכסים שהיו לבני הזוג בטרם המועד הקובע. 
בתי המשפט הפעילו סמכות ייחודית זאת במקרים בהם לאחד מבני הזוג כושר השתכרות מוגבר, וקבעו איזון שמעבר למחצית שבן הזוג החלש באותה סיטואציה; במקרים המתאימים, למשל כאשר מוכחת אלימות פיזית ונפשית, ובמיוחד כאשר האלימות אינה חד פעמית אלא נמשכת, ניתן יהיה לעשות שימוש בסעיף 8(2) לחוק, באופן שייתן ביטוי לשיקולי צדק, המחייבים, כי במסגרת החלוקה של כלל הנכסים, חלקה של האישה המוכה (לדוגמא) יהא גבוה יותר. 
בנוסף, סעיף 8(2) לחוק יכול ויופעל במקרים בהם קבע בית המשפט, כי צד הבריח רכוש ועל כן ייקבע מועד מוקדם יותר לאיזון.