ענייני ירושה

זכויות בירושה בין ידועים בציבור

המונח בן זוג בחוק הירושה כולל גם בן זוג ידוע בציבור. סעיף 55 לחוק הירושה, תשכ"ה- 1965, אשר מטרתו, הינה להשוות את מעמדו של הידוע בציבור למעמדו של בן הזוג הנשוי, ככל שמדובר בזכות הירושה על-פי דין,

ירושה על פי דין

על פי חוק הירושה, במות אדם עובר עזבונו ליורשיו. יורשיו של אדם וחלקיהם בעיזבונו נקבעים על פי החוק (להלן: "ירושה על פי דין") אלא אם ערך צוואה, בה קבע את יורשיו ואת חלקם בעזבונו.

ירושות וצוואות

העיסוק בכל הקשור בפטירה ובמוות טעון ביותר מבחינה רגשית. יחד עם זאת, לא ניתן להתעלם מן הצורך להסדיר את הענייניים הרכושיים הנובעים מכך, בין אם במהלך חייו של אדם במידה והוא מעוניין לקבוע מראש מה יעשה ברכושו לאחר אריכות ימיו ושנותיו (באמצעות צוואה) ובין אם לאחר פטירתו של אדם.

מזונות מן העזבון

במקרה בו הניח המוריש בן זוג, ילדים (עד גיל 18 ובנסיבות המתאימות גם בגיל מבוגר יותר) או הורים, הזקוקים למזונות, זכאים הם למזונות מן העיזבון (בסכום חד פעמי או בהקצבות). המזונות יינתנו על בסיס של נזקקות ולא בכדי להעניק רמת חיים מעבר לנדרש.

צוואות

לאדם העורך צוואה אפשרות לבחור באחת מן הדרכים הקבועות בחוק לעריכתה:

תחומי עיסוק

צרו קשר

מלאו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם