דלג לתוכן
law firm office
court courtyard
lawyer nava

ענייני רכוש

אופציות ומניות

אופציות ומניות

מחלוקות בין בני זוג בנושאים של אופציות ומניות מציבות אתגרים יחודיים ומורכבים.
באופן עקרוני, מניות ואופציות שנצברו במהלך הנישואין על ידי מי מבני הזוג (לא בדרך של מתנה או ירושה) נכללות בנכסים ששווים יאוזן בין הצדדים לעת פקיעת הנישואי
איזון המשאבים - לא בדרך של חלוקה שווה

איזון המשאבים - לא בדרך של חלוקה שווה

בסעיף 8 (2) הוקנו לבית המשפט לענייני משפחה (או לבית הדין הרבני) סמכויות מיוחדות, להפעיל את שיקול דעתו, במקרה שחלות נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, ולהורות על ביצוע איזון המשאבים באופן שונה.
הלכת השיתוף בנכסים

הלכת השיתוף בנכסים

ברשימה זו נסקור בתמצית את מהותה ועקרונותיה של חזקת השיתוף, על מי היא חלה; מהו היקף הנכסים והרכוש אשר לגביהם חלה החזקה.
הסכמים

הסכמים

משרדנו שם דגש על עריכת הסכמים המותאמים לכל לקוח אישית. אין הסכם הדומה לגמרי למשנהו, כפי שאין משפחה זהה למשפחה אחרת. כל משפחה, כל זוג, הינם עולם ומלואו, ועל ההסכם הנדרש עבור כל אחד ואחד מהם להתאים כמו "כפפה ליד" תוך חתירה מתמדת למציאת פתרונות ייחודיים ואפילו יצירתיים.
זכויות בחברות פרטיות ובעסקים קטנים

זכויות בחברות פרטיות ובעסקים קטנים

ככל שהזכויות במניות או בעסק נרכשו במהלך הנישואין (ולא הגיעו לאחד מבני הזוג בדרך של מתנה או ירושה) זכויות אלו משותפות לשני בני הזוג והינן בנות איזון. ברם, קיים קושי באופן חלוקתן של זכויות בחברות ובעסקים בעת גירושין. שכן, בעלות משותפת של שני בני הזוג במניות של החברה או הקביעה כי בני הזוג הינם שותפים בעסק - מצב זה משמעו המשך חיכוכים בקשר אותו הם מעוניינים לסיים.
זכויות פנסיוניות וסוציאליות

זכויות פנסיוניות וסוציאליות

זכויות סוציאליות ולרבות פנסיה (הן רגילה והן מוקדמת), פיצויי פיטורין, קופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים שונים, פדיון חופשה ומחלה וכיוצב' - זכויות שנצברו במהלך הנישואין מהוות את נכסי העתודה הכלכלית של המשפחה, הנכללים במסגרת איזון המשאבים בין בני זוג עם פקיעת נישואיהם
חובות

חובות

במסגרת דיני המשפחה קיימת אחריות עקרונית של אדם לחובות בן זוגו שנצברו במהלך הנישואין או החיים המשותפים, למעט חריגים שונים. בהקשר זה יש להבדיל בין האחריות לחובות במסגרת מערכת היחסים הפנימית שבין בני הזוג לבין האחריות לחובות כלפי הנושה.
חוק יחסי ממון

חוק יחסי ממון

חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג -1973 ( להלן:"חוק יחסי ממון") חל על בני זוג שנישאו לאחר יום 1.1.74. החוק חל על בני כל העדות והדתות במדינת ישראל, וגם בתי הדין הדתיים מחויבים לנהוג על פיו.
חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע

חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד-2014

חוק זה נועד על מנת ליתן מענה משפטי להגנה על זכויות המגיעות לכל אחד מבני הזוג בזכויות הפנסיוניות העתידיות של בן הזוג האחר.
לבעלי חוב למרפאה בה בצעה חברתו הפלה. האם החוב חל עלי?

לבעלי חוב למרפאה בה בצעה חברתו הפלה. האם החוב חל עלי?

סביר להניח שחוב זה לא יחול עלייך. שכן, בפסיקה נקבע כי אין לחייב בן זוג בגין חובות בן זוגו שהינם בעלי אופי אישי,
מוניטין, כושר השתכרות מוגבר ונכסי קריירה

מוניטין, כושר השתכרות מוגבר ונכסי קריירה

נכסי הון אנושי כגון : מוניטין אישיים, כושר השתכרות, תארים אקדמאיים, רישיונות מקצועיים וכיוצב' – כולם יוצרים את פוטנציאל ההשתכרות האישית של אדם.
מערכת היחסים הרכושית בין ידועים בציבור

מערכת היחסים הרכושית בין ידועים בציבור

על מערכת היחסים הרכושית בין ידועים בציבור הוחלה הלכת השיתוף. הקריטריונים להחלתה הם: אורח חיים תקין ומאמץ משותף (ר' הלכת השיתוף). בפסיקה נקבע, כי ידועים בציבור, שמרצונם נמנעו מנישואין ולא עקב מגבלות בדין האישי (כגון: כהן וגרושה אשר אסורים לבוא בברית הנישואין בהתאם לדין העברי), חל נטל הוכחה גבוה יותר על הטוען לכוונת שיתוף בנכסים, מזה החל על אדם נשוי בנסיבות דומות.
פירוק שיתוף בדירת המגורים המשפחתית

פירוק שיתוף בדירת המגורים המשפחתית

פירוק השיתוף בדירת המשפחה הינו נושא טעון ביותר, אשר לעיתים יכול להכביד על ההליכים המשפטיים ועל סיום הקשר בין הצדדים. שכן, במסגרת פירוק השיתוף ישנם אינטרסים מנוגדים שיש לאזן ביניהם. כך לדוגמא, בן הזוג אשר דורש את פירוק השיתוף בדירה מבקש לממש את האינטרס הגלום בזכות הקניין שלו, ורצונו בפירוק לשם מימוש זכותו זו, כאשר מנגד ניצב האינטרס של הסדרת מדורם של הילדים הקטינים.
שיתוף ספציפי

שיתוף ספציפי

בהתאם להלכת ה"שיתוף הספציפי" ניתן להכליל במסת הנכסים המשותפים נכס "חיצוני" שנרכש על ידי אחד מבני הזוג טרם הנישואין ו/או נכס שהתקבל במתנה לפני ו/או אחרי הנישואין אשר בדרך כלל אינו מהנכסים ברי האיזון.

תחומי עיסוק

צרו קשר

מלאו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם