דלג לתוכן
law firm office
court courtyard
lawyer nava

מזונות מן העיזבון

במקרה בו הניח המוריש בן זוג, ילדים (עד גיל 18 ובנסיבות המתאימות גם בגיל מבוגר יותר) או הורים, הזקוקים למזונות, זכאים הם למזונות מן העיזבון (בסכום חד פעמי או בהקצבות). המזונות יינתנו על בסיס של נזקקות ולא בכדי להעניק רמת חיים מעבר לנדרש. זאת, בהתאם לכללים הקבועים בחוק, תוך התחשבות בשיקולים הבאים: שווי העיזבון; מה שהזכאי למזונות עשוי לקבל מן העיזבון כיורש על פי דין או כזוכה על פי צוואה; רמת החיים של המוריש ושל הזכאי למזונות כפי שהייתה ערב מות המוריש; רכושו של הזכאי למזונות; הכנסתו של הזכאי למזונות מכל מקור שהוא (למעט הכנסת בן זוגו של המוריש שלא שימשה ערב מות המוריש לפרנסת המשפחה או לפרנסת בן הזוג); מזונות שהזכאי יכול לקבל על פי החוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט-1959; מה שמגיע לבן זוגו של המוריש על פי עילה הנובעת מקשר האישות, לרבות מה שהאישה מקבלת על פי כתובה.
יוער, כי לא ניתן לשלול או להגביל בצוואה זכות למזונות מהעיזבון.

תחומי עיסוק

צרו קשר

מלאו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם